Odstúpenie od zmluvy

Na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa máte právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru.

Tovar, ktorý vám nevyhovuje a nejaví známky opotrebenia nám musíte vrátiť v nepoškodenom obale. Tovar môžete po prevzatí rozbaliť a vyskúšať. Nesiete však zodpovednosť za prípadné poškodenie. Tovar, ktorý chcete vrátiť nesmie byť zničený či opotrebovaný nad rámec oboznámenia sa s tovarom. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

V prípade odstúpenia od zmluvy nám najneskôr v 14. deň od prebratia tovaru zašlite úplný a nepoškodený tovar v primeranom balení spolu s originálom faktúry a formulárom o odstúpení od zmluvy. Ak bol súčasťou tovaru darček, musíte vrátiť aj ten.

Po obdržaní kompletného a nepoškodeného tovaru vám do 14 dní zašleme peniaze späť na vami zadaný bankový účet vo formulári na odstúpenie od zmluvy.

Tovar nám prosím nezasielajte na dobierku! Tovar zaslaný na dobierku nebude prevzatý.

Odporúčame tovar zasielať doporučene a uschovať si podacie číslo.

Tovar, ktorý chcete vrátiť nám prosím zašlite aj s vyplneným formulárom na adresu:

GRANSHOP s. r. o.

Kuzmányho 5,

974 01 Banská Bystrica

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom vrátenia tovaru, neváhajte nás kontaktovať:

Pondelok – Piatok | 8.00 – 18:00

info@elisabetha.sk

+421 905 589 337