Reklamácia tovaru

Na tovar zakúpený na elisabetha.sk sa vzťahuje záručná doba 24 mesiacov. Ku každému tovaru je priložená faktúra, ktorá slúži ako záručný doklad. 

V prípade reklamácie tovaru nám zašlite tovar spolu s originálom faktúry a vyplneným reklamačným formulárom.

Dňom prijatia reklamácie a začiatkom reklamačného konania sa považuje deň prebratia tovaru, reklamačného formulára a všetkých potrebných podkladov (fotodokumentácia, faktúra, vyznačené chýbajúce časti, tovar).

Vašu reklamáciu posúdime a vybavíme v zákonnej 30-dňovej lehote a oboznámime vás s jej výsledkom a spôsobom vybavenia.

V prípade oprávnenej reklamácie vám bude podľa povahy chyby produktu bezplatne zaslaný nepoškodený náhradný diel/y, nový tovar alebo po dohode s kupujúcim dôjde k inej forme kompenzácie. V prípade, ak nie je možné chyby tovaru odstrániť, vám zašleme peniaze späť na vami zadaný bankový účet uvedený v reklamačnom formulári.

V prípade oprávnenej reklamácie je vrátenie finančných prostriedkov možné aj rovnakým spôsobom ako bola platba uskutočnená (t. z. aj na kartu).

Tovar nám prosím nezasielajte na dobierku! Tovar zaslaný na dobierku nebude prevzatý.

Odporúčame tovar zasielať doporučene a uschovať si podacie číslo.

Bližšie informácie a reklamačný poriadok nájdete vo Všeobecných obchodných podmienkach.

Tovar, ktorý chcete vrátiť nám prosím zašlite aj s vyplneným formulárom na adresu:

GRANSHOP s. r. o.

Kuzmányho 5,

974 01 Banská Bystrica

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom reklamácie tovaru, neváhajte nás kontaktovať:

Pondelok – Piatok | 8.00 – 18:00

info@elisabetha.sk

+421 905 589 337